Trang chủ > Music BR

M1666.Claudio Abbado Gustav Mahler Symphony NO 9 2011 (50G)

Mã phim: M1666
Đạo diễn:
Diễn viên:
Kịch bản:
Size: 50 GB
Ngôn ngữ:
Phụ đề:

 

 

 

 

Mahler: Symphony No 9 / Abbado, Lucerne Festival Orchestra

 

 


Release Date: 01/25/2011  
Label:  Accentus   Catalog #: 20214   
Composer:  Gustav Mahler 
Conductor:  Claudio Abbado 
Orchestra/Ensemble:  Lucerne Festival Orchestra 
Number of Discs: 1  
In Stock: Usually ships in 24 hours.   

 

 

DISC INFO:

Disc Title:     Gustav_Mahler_Symphony_NO.9
Disc Size:      42,776,778,564 bytes
Protection:     AACS
BD-Java:        No
BDInfo:         0.5.8

PLAYLIST REPORT:

Name:                   00000.MPLS
Length:                 1:35:12.073 (h:m:s.ms)
Size:                   20,377,620,480 bytes
Total Bitrate:          28.54 Mbps

Angle 1 Length:         1:35:12.073 (h:m:s.ms) / 1:35:12.073 (h:m:s.ms)
Angle 1 Size:           20,377,688,064 bytes / 20,377,688,064 bytes
Angle 1 Total Bitrate:  28.54 Mbps / 28.54 Mbps

All Angles Length:      3:10:24.146 (h:m:s.ms)
All Angles Size:        40,755,308,544 bytes
All Angles Bitrate:     28.54 Mbps

VIDEO:

Codec                   Bitrate             Description     
-----                   -------             -----------     
MPEG-4 AVC Video        22942 kbps          1080i / 29.970 fps / 16:9 / High Profile 4.1
MPEG-4 AVC Video (1)    22943 (22943) kbps  1080i / 29.970 fps / 16:9 / High Profile 4.1

AUDIO:

Codec                           Language        Bitrate         Description     
-----                           --------        -------         -----------     
LPCM Audio                      Undetermined    2304 kbps       2.0 / 48 kHz / 2304 kbps / 24-bit
DTS-HD Master Audio             Undetermined    1812 kbps       5.1 / 48 kHz / 1812 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 16-bit)

-
Bạn chưa chọn film nào
0 GB
Hỗ trợ trực tuyến yahoo