Trang chủ > Music BR

M1655.Kary The Present Concert 2013 HK (50G)

Mã phim: M1655
Đạo diễn:
Diễn viên:
Kịch bản:
Size: 50 GB
Ngôn ngữ:
Phụ đề:

 

 

Blu-ray
01. Control
02. 狠狠
03. 归宿
04. 逼得太紧
05. 爱你变成恨你
06. Here We Are
07. 绝配
08. 告白
09. 人非草木
10. 明知做戏
11. 分手要狠
12. The Present (bread n butter主题曲)
13. 暂借问
14. 怕
15. 座右铭
16. 鸡蛋爱石头
17. 二十世纪少年
18. 最后一秒钟
19. 杀她死
20. 潮爆
21. 我话事
22. 一生何求
23. 爱是最大权利
24. 马戏团之恋
25. 我本人
Bonus Track
26. 山歌 (吴雨霏 + 侧田)


DISC INFO:

Disc Title:     KARY_THE_PRESENT_CONCERT
Disc Size:      37,486,317,994 bytes
Protection:     AACS
BD-Java:        No
BDInfo:         0.5.8

PLAYLIST REPORT:

Name:                   00001.MPLS
Length:                 1:58:42.348 (h:m:s.ms)
Size:                   36,848,431,104 bytes
Total Bitrate:          41.39 Mbps

VIDEO:

Codec                   Bitrate             Description     
-----                   -------             -----------     
MPEG-4 AVC Video        27990 kbps          1080i / 29.970 fps / 16:9 / High Profile 4.1

AUDIO:

Codec                           Language        Bitrate         Description     
-----                           --------        -------         -----------     
DTS-HD Master Audio             Chinese         5927 kbps       5.1 / 96 kHz / 5927 kbps / 24-bit (DTS Core: 6.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
Dolby Digital Audio             Chinese         640 kbps        5.1 / 48 kHz / 640 kbps
LPCM Audio                      Chinese         4608 kbps       2.0 / 96 kHz / 4608 kbps / 24-bit

SUBTITLES:

Codec                           Language        Bitrate         Description     
-----                           --------        -------         -----------     
Presentation Graphics           Chinese         22.070 kbps                     
Presentation Graphics           Chinese         20.163 kbps    

-
Bạn chưa chọn film nào
0 GB
Hỗ trợ trực tuyến yahoo