Trang chủ > Phim 3D > Blu-ray DEMO DISC

F610. Sony Demonstration Disc Vol.1 - 3D/2D Edition (50G)

Mã phim: F610
Đạo diễn:
Diễn viên:
Kịch bản:
Size: 50 GB
Ngôn ngữ:
Phụ đề:

 

 

3D Visual Experience (1:36) DTS-HD MA 2.0

Monolithic Design 2011 (1:27) DTS-HD MA 5.1

Gran Turismo 5 (1:52) DTS-HD MA 2.0

The Smurfs (1:02) DTS-HD MA 2.0

Priest (1:56) DTS-HD MA 5.1

"Discovery 3D" Sneak Preview (3:12) DTS-HD MA 2.0

BMW X3 TV Commercial (1:47) DTS-HD MA 2.0

Boog And Eliot Present Sony 3D (2:21) DTS-HD MA 5.1

Peanuts In 3D (1:08) DTS-HD MA 2.0

Bon Jovi - What Do You Got? (3:56) DTS-HD MA 2.0

TBS "World Heritage 3D Grand Tour" Nikko (3:23) DTS-HD MA 2.0

The Green Hornet (2:43) DTS-HD MA 5.1

The Final Of The 2010 FIFA World Cup (3:29) DTS-HD MA 2.0

Genki Rockets (2:03) DTS-HD MA 5.1

Sony Aquarium 2010 (1:39) DTS-HD MA 2.0

Eye Candy (2:26) DTS-HD MA 2.0

2D Visual Experience (1:52) DTS-HD MA 5.1

Beautiful Scenery "New Zealand" (2:54) DTS-HD MA 2.0

Bravia Feature Demonstration:

Set Up Option (1:04) DTS-HD MA 5.1

Intelligent Peak LED (1:08) DTS-HD MA 5.1

Bravia Internet Video (1:25) DTS-HD MA 5.1

X-Reality Pro (0:57) DTS-HD MA 5.1

X-Reality (0:39) DTS-HD MA 5.1

Track ID (0:47) DTS-HD MA 5.1

Skype (1:02) DTS-HD MA 5.1

Qriocity (1:04) DTS-HD MA 5.1

ECO (1:28) DTS-HD MA 5.1

Minimized Flicker (0:43) DTS-HD MA 2.0

Monolithic Design: TV Stand With Speaker (0:49) DTS-HD MA 2.0

Motionflow XR 800/960 (1:12) DTS-HD MA 2.0

Motionflow XR 400/480 (1:17) DTS-HD MA 2.0

a / Cyber-Shot / PS3:

a 3D Sweep Panorama (1:45) DTS-HD MA 2.0

Cyber-Shot 3D Sweep Panorama (1:40) DTS-HD MA 2.0

PlayMemories (1:39) DTS-HD MA 2.0

Blu-Ray Home Theatre:

Blu-Ray Disc Player (1:46) DTS-HD MA 5.1

Home Cinema System (1:39) DTS-HD MA 5.1

2.0ch <-> 5.1ch Comparsion (1:27) DTS-HD MA 5.1

Bravia Feature Comparsion:

Motionflow XR (1:29) DTS-HD MA 2.0

Motionflow XR 800/960 (1:34) DTS-HD MA 2.0

Motionflow XR 400/480 (1:16) DTS-HD MA 2.0

Motionflow XR 24p (0:30) DTS-HD MA 2.0

X-Reality Pro (HD) (2:46) DTS-HD MA 2.0

Intelligent Peak LED (1:10) DTS-HD MA 2.0

-
Bạn chưa chọn film nào
0 GB
Hỗ trợ trực tuyến yahoo